Arttu Karila

Keskustassakin on uskallettava keskustella perhevapaista

Viime viikkoina yhteiskunnalliseen keskusteluun on noussut taas kotihoidontuki ja sen epäsuhtainen käyttäjäjakauma. Moni on ehtinyt vaatia järjestelmästä luopumista jo tällä vaalikaudella. Keskustalaiset ovat puolestaan pitäytyneet maltillisissa kannoissaan: osa puolustaa nykyjärjestelmää ja osa vaatii laajempaa perhevapaajärjestelmän uudistusta yhdessä ay-liikkeen kanssa. Poterot ovat syvät ja keskustelu tunteikasta.

Vastuu jakautuu nykyään perheissä epätasaisesti. Nykyisin isyysvapaata käyttää vanhempainvapaan aikana 78% isistä, mutta vanhempainvapaakauden jälkeen vain 34 % (Kela, 2014). Monet keskustalaiset tuntuvat uskovan, että julkinen keskustelu ja työpaikkojen ilmapiirin avartuminen riittävät tasaamaan rajusti vinoutunutta hoivasuhdetta, vaikka merkittävää kehitystä parempaan ei ole viime vuosina tapahtunut. Kiintiö on Keskustalle kirosana, mutta kukaan ei voi kiistää vanhempainvapaassa käyttöönotetun isyysvapaan vaikutusta.

Uuden perhevapaajärjestelmän on mahdollistettava joustavuus työelämän ja perhevapaiden välillä sekä pureuduttava rohkeasti epätasa-arvoon miesten ja naisten hoivavastuiden jakautumisen välillä. Työmarkkinajärjestöjen on aika kantaa vastuunsa ja lähteä luomaan joustavampia työelämäkäytäntöjä. SAK on näyttänyt tässä hyvää esimerkkiä esittelemällä oman perhevapaamallinsa. Akavakin valmistelee omaa malliaan. Kyse ei ole vain kotihoidosta vaan kyse on koko perhevapaajärjestelmästä. Tulevaisuuden työelämä ei ole joko-tai - se on sekä-että. Kyse on sekä vanhempia, että lapsia eriarvoistavan järjestelmän kehittämisestä. Kyse on perheiden yksilölliset tarpeet paremmin huomioivan järjestelmän luomisesta, työelämän joustavuuden lisäämisestä sekä hallitusohjelman mukaisesti työllisyysasteen nostamisesta.

Nyt on noustava ylös poteroista, jotta perhevapaauudistus saadaan tehtyä jo tällä hallituskaudella. Sipilän hallitus on lähtenyt tasa-arvotalkoisiin toteuttamalla kertakorvauksen äitien työnantajille. Tämän on oltava lähtölaukaus toimenpiteille, joilla perhevapaajärjestelmää lähdetään rohkeasti uudistamaan kokonaisuutena. Tavoitteena tulee olla nykyistä tasaisempi hoitovastuun jako vanhempien kesken. Suomella ei ole varaa siihen, että jompikumpi vanhempi on usean vuoden työelämän ulkopuolella. Perheministerin salkkua hallitsevan Keskustan on näytettävä esimerkkiä siitä, kuinka luodaan uusi, parempi järjestelmä, joka huomioi lapsen ja vanhempien edun ja yhdistää sen tämän päivän työelämään nykyistä paremmin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat